Cho hàm số y=-4x3+4x đ y'0 thì x nhận các giá trị  

A.

-3, 3.

B.

-13, 13.

C.

(-, -3][3, +).

D.

(-, -13][13, +).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

y=-4x3+4x y'=-12x2+4y'012x2+40 x13-13x13

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...