Cho hàm số y = 3x4 – 6x2 + 13. Xác định khoảng mà hàm số nghịch biến trên khoảng đó.

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. (-;0)
C. (1;3)
D. (-1;+)
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm Ta có đạo hàm: y’ = 12x3 – 12x Cho y’ = 0 12x3 – 12x = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn
Trac nghiem online - cungthi.vn
Ta dễ dàng thấy Trac nghiem online - cungthi.vn mà hàm số nghịch biến trên (0;1) hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...