Cho hàm số y = 3x. Ta có:

A.

y' = 3xln3

B.

y' = 3xln3

C.

y' = 3x

D.

y' = 3x-1

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...