Cho hàm số y = 3sinx - 4sin3x. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnbằng

A. -1
B. 1
C. 3
D. 7
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...