Cho hàm số y = 2x3 + 3x2 – 12x + 10 = 0. Kết luận nào chính xác nhất?

A. Hàm số giảm trên (-;-21)
B. Hàm số tăng trên (-;-2) (1;+)
C. Hàm số tăng trên (-;-2) và (1;+)
D. Hàm số giảm trên (-2;-1)
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm Ta có đạo hàm: y’ = 6x2 + 6x – 12. Cho y’ = 0 6x2 + 6x - 12 = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn
Trac nghiem online - cungthi.vn
A SAI vì dựa vào bảng xét dấu ta thấy hàm số tăng (-;-21).

B SAI vì kết luận không đúng nguyên tắc, phải là “Hàm số tăng trên (-;-2) và (1;+ )

C ĐÚNG vì đúng theo bảng xét dấu và nguyên tắc khi kết luận.

D SAI vì dựa vào bảng xét dấu ta thấy sai ở khoảng (-2;-1)

Nhận xét: Ta cần cẩn thận về nguyên tắc kết luận sự biến thiên của hàm số: Đối với hàm số nhiều khoảng biến thiên liên tiếp thì ta phải ghi giữa những khoảng chữ “và”.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...