Cho hàm số y = 2x3 + 3x2 – 12x + 10 = 0. Kết luận nào chính xác nhất?

A. Hàm số giảm trên (-;-21)
B. Hàm số tăng trên (-;-2) (1;+)
C. Hàm số tăng trên (-;-2) và (1;+)
D. Hàm số giảm trên (-2;-1)
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...