Cho hàm số y = (2x - 1)e-x. Ta có:

A.

y' = (-2x + 3)e-x

B.

y' = (2x + 1)e-x

C.

y' = -2e-x

D.

y' = 2e-x

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...