Cho hàm số img1 xác định, liên tục trên img2 và có bảng biến thiên dưới đây Noname  Tất cả các giá trị của img4 để phương trình img5 có ba nghiệm phân biệt là         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

           Chọn A  Dựa vào bảng biến thiên ta có img1  

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...