Cho hàm số . Với x > 0 hàm số:

A.

có giá trị nhỏ nhất là -1.

B.

có giá trị nhỏ nhất là 0.

C.

có giá trị nhỏ nhất là 3.

D.

không có giá trị nhỏ nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Với x > 0, hàm số có điểm cực tiểu tại x = 1 nên có giá trị nhỏ nhất là f(1) = 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...