Cho hàm số . Với x > 0 hàm số:

A.

có giá trị nhỏ nhất là -1.

B.

có giá trị nhỏ nhất là 0.

C.

có giá trị nhỏ nhất là 3.

D.

không có giá trị nhỏ nhất.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...