Cho hàm số . Với x > 0 hàm số:

A.

có giá trị nhỏ nhất là -1.

B.

có giá trị nhỏ nhất là 0.

C.

có giá trị nhỏ nhất là 3.

D.

không có giá trị nhỏ nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Với x > 0, hàm số có điểm cực tiểu tại x = 1 nên có giá trị nhỏ nhất là f(1) = 3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...