Cho hàm số . Với x > 0 hàm số:

A.

có giá trị nhỏ nhất là -1.

B.

có giá trị nhỏ nhất là 0.

C.

có giá trị nhỏ nhất là 3.

D.

không có giá trị nhỏ nhất.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...