Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Với m nằm trong tập hợp nào sau đây để hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn?

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn Xét với m = 0 Trac nghiem online - cungthi.vnthì (không thỏa mãn y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn) suy ra m = 0 (loại). Để hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn

A SAI vì Trac nghiem online - cungthi.vn

B SAI vì Trac nghiem online - cungthi.vn

C SAI vì Trac nghiem online - cungthi.vn

D ĐÚNG vì D={1;2;3;4;…} = N* Trac nghiem online - cungthi.vn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...