Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Với giá trị nào của m thì tiệm cận đứngnằm bên trái trục tung ?

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. m tùy ý
D. Không có giá trị m
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về tiệm cận của đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...