Cho hàm số img1. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm img2  .         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi đường thẳng (d) qua A có dạng img1 (d) tiếp xúc với (C) img2có nghiệm img3 Suy ra img4 Vậy (d): img5.

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...