Cho hàm số img1 và điểm img2. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua M và tiếp xúc với (C)?         

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: img1 Từ đó suy ra điểm img2 là một điểm cực trị của hàm số đã cho nên sẽ có đúng hai tiếp tuyến đi qua M cho (C).

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...