Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn. Tập tất cả các giá trị của tham số m sao cho Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn cắt nhau tại hai điểm phân biệt là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...