Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

A. Hàm số có miền xác định Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn là một điểm tới hạn của hàm số.
C. Hàm số tăng trên miền xác định.
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...