Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

A. Hàm số có miền xác định Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn là một điểm tới hạn của hàm số.
C. Hàm số tăng trên miền xác định.
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...