Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Trong các câu sau, câu nào sai:

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Tiệm cận đứng x = 2
D. Tiệm cận ngang y= 1
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...