Cho hàm số img1. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có tập xác định là tập số thực img2

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Hàm số đã cho có tập xác định là img1img2 img3  Đặt img4thì img5đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi img6 (1) trở thành img7 Xét hàm số img8Đây là hàm số bậc hai có hệ số img9nên img10 

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...