Cho hàm số img1. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đạt cực tiểu tại img2.  

A.

img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

img1hoặc img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

- Phương pháp: Điều kiện để hàm số đạt cực tiểu tại m trên tập R là : + img1với mọi x thuộc tập R + img2 lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc tập R - Cách giải: img3  img4  + img5 img6 

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...