Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm ra khoảng nghịch biến có độ dài nhỏ nhất?

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm với tập xác định hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn

Ta có đạo hàm của hàm số là: Trac nghiem online - cungthi.vn
Trac nghiem online - cungthi.vn
Cho y’ = 0 -2x + 5 = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn Dựa vào bảng biến thiên, ta sẽ loại ngay phương án nhiễu đó là A, B Còn lại phương án C, D ta thấy thỏa điều kiện nghịch biến. Dùng CASIO thực hiện công việc tìm độ dài mỗi khoảng. Lời bình: Đối với hàm số này các bạn học sinh hay lúng túng việc tính đạo hàm. Hãy đảm bảo rằng mình “ĐÚNG” trước rồi hãy làm nhanh, vì vậy các bạn hãy tập trung tính đạo hàm của các hàm phức tạp để quen tay.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...