Cho hàm số img1. Tìm phương trình tiếp tuyến của hàm số có khoảng cách đến điểm img2 bằng img3.

A.

img1         

B.

img1         

C.

img1         

D.

Đáp án khác

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...