Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm mệnh đề sai?

A. Hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Đạo hàm của hàm số đổi dấu hai lần
C. Hàm số nghịch biến trên (-;0)
D. Khoảng đồng biến dài nhất là (1;+)
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...