Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm m để hàm số nghịch biến trên R?

A. (1;+)
B. (-;-1)
C. [1;+ )
D. (-;-1]
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số là y’=-x2 + 2(m – 1)x + (m – m2) Để hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn

Lời bình: Để làm nhanh dạng toán này, ta nên nắm vững quy tắc xét dấu tam thức bậc hai như sau: Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...