Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm m để hàm số nghịch biến trên R?

A. (1;+)
B. (-;-1)
C. [1;+ )
D. (-;-1]
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...