Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm m để hàm số nghịch biến trên R?

A. (1;+)
B. (-;-1)
C. [1;+ )
D. (-;-1]
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số là y’=-x2 + 2(m – 1)x + (m – m2) Để hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn

Lời bình: Để làm nhanh dạng toán này, ta nên nắm vững quy tắc xét dấu tam thức bậc hai như sau: Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...