Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm m để hàm số luôn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn?

A. m < 1
B. m =1
C. m > 1
D. Không xác định được m
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số là y’ = mx2 + (2m – 1)x + 3m – 2 Xét với m = 0 thì y’ = -x – 2 (không thỏa mãn y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn) suy ra m = 0 (loại). Xét với m 0: để hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Vậy m = 1 thỏa đề bài. Chú ý: Ở dạng bài toán này ta thường hay bỏ qua bước xét hệ số bậc cao nhất của đạo hàm bằng 0, dẫn đến có thể tìm thiếu trường hợp và kết quả sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...