Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm m để hàm số luôn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn?

A. m < 1
B. m =1
C. m > 1
D. Không xác định được m
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...