Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm m để hàm số đã cho luôn nghịch biến

A. m<-2
B. m > 0
C. m >-1
D. Cả A,B,C đều sai
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...