Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm m để hàm số đã cho luôn nghịch biến

A. m<-2
B. m > 0
C. m >-1
D. Cả A,B,C đều sai
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...