Cho hàm số img1. Tìm giá trị thực của tham số img2 để đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận ngang

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Hàm số có tiệm cận ngang khi và chỉ khi img1. Điều kiện để hàm số img2 xác định là img3. TH1. Với img4, ta có img5. TH2. Với img6, ta có img7. Khi đó img8.

 

Đáp án đúng là C

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...