Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tất cả giá trị của thma số Trac nghiem online - cungthi.vn để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Phương trình hoành độ giao điểm: Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt Phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có ba nghiệm phân biệt Phương trình Trac nghiem online - cungthi.vncó hai nghiệm phân biệt khác Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...