Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tất cả giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ít nhất ba điểm phân biệt là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Phương trình hoành độ giao điểm: Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn. Đặt Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn Xét hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Ta có Trac nghiem online - cungthi.vn ; Trac nghiem online - cungthi.vn Bảng biến thiên:
Trac nghiem online - cungthi.vn
Đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ít nhất ba điểm phân biệt khi Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...