Cho hàm số . Tập nghiệm của phương trình f'(x) ≤ f(x) là:

A.

(0 ; +∞)

B.

(-∞ ; -) ∪ [2 ; +∞)

C.

[-1 ; 2]

D.

Một tập khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...