Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Số tiệm cận của đồ thị hàm số là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...