Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...