Cho hàm số: Trac nghiem online - cungthi.vn. Phương trình y’ = 0 có 2 nghiệm x1, x2. Khi đó x1.x2 bằng:

A. 5
B. 8
C. -5
D. -8
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...