Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn, phương trình tiệm cận xiên của hàm số là:

A. y = x – 2
B. y = 2 − x
C. y = 2x − 4
D. Đáp án khác
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...