Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn, phương trình tiệm cận xiên của hàm số là:

A. y = x – 2
B. y = 2 − x
C. y = 2x − 4
D. Đáp án khác
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...