Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn, phương trình tiệm cận xiên của hàm số là:

A. y = x – 2
B. y = 2 − x
C. y = 2x − 4
D. Đáp án khác
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về tiệm cận của đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...