Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn . Mệnh đề nào sau đây là sai?

A.Hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm.

Ta có đạo hàm y’ = -4x2 + 4x – 1 = -(2x – 1)2 < 0; Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số luôn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn Phương án A SAI còn các phương án B, C, D đều ĐÚNG.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...