Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn . Mệnh đề nào sau đây là sai?

A.Hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm.

Ta có đạo hàm y’ = -4x2 + 4x – 1 = -(2x – 1)2 < 0; Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số luôn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn Phương án A SAI còn các phương án B, C, D đều ĐÚNG.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...