Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Mệnh đề nào sau đây là sai ?

A. Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số có cực đại và cực tiểu;
B. Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số có hai điểm cực trị;
C. Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số có cực trị;
D. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...