Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Mệnh đề nào sau đây là sai ?

A. Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số có cực đại và cực tiểu;
B. Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số có hai điểm cực trị;
C. Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số có cực trị;
D. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...