Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng
D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...