Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng
D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về tiệm cận của đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...