Cho hàm số
Trac nghiem online - cungthi.vn
. Mệnh đề nào sau đây đúng.

A. Hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm, chú ý tập xác định hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn Ta có đạo hàm Trac nghiem online - cungthi.vn
Trac nghiem online - cungthi.vn
A SAI vì y’< 0; Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số luôn giảm trên các khoảng xác định.

B SAI vì kết luận sai nguyên tắc. C ĐÚNG vì đúng nguyên tắc kết luận và thỏa mãn bảng biến thiên.

D SAI vì không được kết luận “gộp nhóm” khoảng đang xét khi trong khoảng có điểm mà đạo hàm không tồn tại.

Lỗi sai thường gặp Chú ý cách kết luận ở phương án D là sai và rất nhiều học sinh hay kết luận như vây!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...