Cho hàm số img1. Mệnh đề nào sau đây đúng?  

A.Hàm số đã cho đồng biến trên img1.
B.Hàm số đã cho đồng biến trên img1 và nghịch biến trên img2.
C.Hàm số đã cho đồng biến trên img1 và nghịch biến trên img2.
D.Hàm số đã cho nghịch biến trên img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích:  Tập xác định:img1. Ta có img2 với img3, đẳng thức xảy ra tại img4. Vậy hàm số đã cho đồng biến trên img5. Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...