Cho hàm số img1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?  

A.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1

B.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1

C.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1

D.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1 Bảng biến thiên: img2  Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng img3.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...