Cho hàm số img1 liên tục trên img2 và img3, img4. Tích phân img5 bằng

A.4
B.7
C.3
D.6
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích:  img1. Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...