Cho hàm số img1 liên tục trên img2 và có img3 và img4Tính img5  

A.

img1 

B.

img1 

C.

3

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1 img2img3  +) Xét img4 Đặt img5 Với img6 img7  +) Xét img8 Đặt img9 Với img10 img11  Vậy img12  

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...