Cho hàm số img1 liên tục trên img2 và có bảng biến thiên như hình dưới đây.   Khẳng định nào sau đây đúng?  

A.

Đường thẳng img1 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

B.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

C.

img1 .

D.

Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số nghịch biến trên khoảng img1. Có img2, img3 img4img5 hay img6.

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...