Cho hàm số img1, img2 liên tục trên img3 Gọi img4 là hình giới hạn bởi hai đồ thị img5, img6 và các đường thẳng img7, img8. Diện tích hình img9 được tính theo công thức:

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...