Cho hàm số img1, img2 là tham số. Tìm giá trị của img3 để hàm số có giới hạn tại img4.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. img2. Để hàm số có giới hạn tạiimg3 thì img4.

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...